อุเทนถวาย

อว. สั่งอุเทนถวายงดรับนักศึกษาใหม่

นางสาวสุภามาส อิสสระภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (WHO) เผยมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน-ออก วิทยาเขตอุเทนทวี กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งผลให้สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง สถาบันต้องปิดชั้นเรียนเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย อุเทนทวีต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ย้ายนักศึกษาไปวิทยาเขตอื่นเพื่อลดความรุนแรงในภูมิภาค

“ หลังจากพูดคุยกับอดีตนักศึกษาก็เตรียมปฏิบัติตามคำสั่งศาลแต่ตระหนักดีว่าอาจมีความล่าช้า เข้าใจว่าคุณไม่สามารถเคลื่อนไหวข้ามคืนได้ กระทรวงไม่ได้ระบุกรอบเวลาสำหรับการย้าย แต่ขอให้ทำโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้เรายังได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงวิธีจัดการกิจกรรมก่อตั้งสถาบัน Blue Day ซึ่งต้องมีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากตำรวจ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

นางสาวสุภามาศแสดงความมั่นใจว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขภายในรัฐบาลชุดนี้ ขั้นแรกมีการส่งคำสั่งไปยังประธานาธิบดี งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567 

เพื่อลดจำนวนนักศึกษา ขณะเดียวกันก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณางบประมาณด้วย แต่กฎระเบียบบางอย่างอาจถูกขัดขวางและนายกรัฐมนตรีก็กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น และกระตุ้นให้คณะทำงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว